MENU
     Hired Guns
     Uzbrojenie
     Psionic Amps
     Żywność
     Inne sprzęty
     Drużyna
     Porady
     Fabuła
     Ekran
     Wrogowie
     Mapa i misje
     Strefa zrzutu
     Inne

KONTAKT
     Korni
     Mailman
Ekran gry
Ekran gry składa się z kilku części. Cztery największe to ekrany gry właściwej, które dzielą się na mniejsze (opisane poniżej). Pomiędzy górnymi a dolnymi ekranami dostępny jest ekran komentarzy, na którym wyświetlane są słowa wypowiadane przez poszczególne postaci. Gracz nie ma na nie wpływu, a w większości przypadków nie mają one większego znaczenia i wpływu na rozgrywkę.


Obraz 3D
Obraz gry, który będziesz obserwował najczęściej w ciągu całej gry. Prezentuje on obraz widziany oczami każdej postaci. Każdy z mniejszych ekranów, przynależący do danej osoby, posiada takie same elementy. Odpowiednio od lewej strony są to: twarz postaci przełączająca widok na ekran gry, STORE - okno inwentarza, DTS - okno skanera, STATS - ekran statystyk. Dalej na prawo znajduje się wskaźnik energii (każdy etap rozpoczyna się z pełnym zapasem energii niezależnie od tego, jaką jej ilość wyniosło się z poprzedniego etapu). Pod wskaźnikiem energii znajduje się kompas.
Wart uwagi jest jeszcze jeden element. W prawej górnej części panelu znajduje się bursztynowa ramka. Jest to ramka dowódcy grupy. Jej zaznaczenie sprawi, że dana postać stanie się tymczasowym dowódcą, który będzie dowodził pozostałymi.


Okno inwentarza
Okno inwentarza składa się z trzech części: plecaka, opcji oraz rzeczy niesionych. W części plecaka widzimy wszystkie znajdujące się aktualnie w plecaku przedmiotu. Listę możemy dowolnie przesuwać strzałkami, które pojawiają się w momencie dojechania do górnej lub dolnej krawędzi ekranu. Aby przełożyć przedmiot z plecaka do ręki (lub odwrotnie), należy na niego najechać wskaźnikiem myszy. Pojawi się wówczas strzałka w lewo lub w prawo (w zależności od kierunku przenoszenia). Po kliknięciu rzecz przewędruje z plecaka do ręki (lub odwrotnie), przy czym jeżeli w ręku znajdował się już jakiś przedmiot, ten z plecaka go zastąpi. Jeżeli przedmiot jest wybrany (tzn. znajduje się w ręce), możemy dowiedzieć się o nim więcej informacji. Służy do tego ikonka z symbolem litery I. Ikonki znajdujące się pod ikoną z symbolem I służą do podnoszenia znajdujących się na ziemi przedmiotów i upuszczania znajdujących się aktualnie w dłoniach. Przedmioty można podnosić także z poziomu głównego okna gry (ekranu 3D).


Okno skanera
Skaner DTS, czyli Digital Terrain Scan (cyfrowy skaner terenu) umożliwia uzyskanie mapy terenu. Na mapie pokazany jest teren wokół wybranego bohatera oraz teren zbadany w czasie poprzedniej misji. Czerwoną strzałką zaznaczone jest miejsce znajdowania się postaci korzystającej ze skanera. Kierunek wskazywany przez strzałkę pokazuje, w którą stronę zwrócona jest postać. Teren niezbadany przedstawiony jest jako czarna, zakreskowana powierzchnia. Aby obejrzeć zbadany obszar należy dojechać wskaźnikiem myszy do krawędzi ekranu i przy pomocy strzałek i lewego przycisku myszy przesuwać widok. Prawym klawiszem myszy centrujemy widok na naszej postaci. Ekran skanera dostępny jest wyłącznie dla postaci, które posiadają w inwentarzu DTS. W przypadku jego braku, zamiast mapy pojawi się ekran z napisem Offline.


Okno statystyk
Ostatnia zakładka prezentuje ekran statystyk. Przedstawia on dane liczbowe dotyczące danej postaci. I tak od góry mamy następujące informacje: imię, płeć, zawód lub przynależność społeczna, rasa. Poniżej wartościami zobrazowane są następuje cechy: Fitness (sprawność - podstawowy wskaźnik stanu, w jakim znajduje się postać; jest to cyfrowa postać wskaźnika energii, który także znajduje się na każdym ekranie w postaci zielonych i czerwonych kropek), Physique (sprawność fizyczna - określa ogólną miarę sprawności fizycznej postaci; w pełni sprawna postać może znieść więcej ciosów i nieść większy ciężar), Agility (zwinność - wpływa na szybsze poruszanie się i ponoszenie mniejszych obrażeń przy upadku), Experience (doświadczenie - gromadzone podczas gry; określa wiedzę i możliwości postaci), Carrying (obciążenie - wyrażona w kilogramach masa niesionych przedmiotów).