MENU
     Hired Guns
     Uzbrojenie
     Psionic Amps
     Żywność
     Inne sprzęty
     Drużyna
     Porady
     Fabuła
     Ekran
     Wrogowie
     Mapa i misje
     Strefa zrzutu
     Inne

KONTAKT
     Korni
     Mailman
Inne sprzęty
W tej kategorii znajdują się przedmioty, które można określić mianem specjalnych.


Karty dostępu
Jest ich kilka rodzajów. Różnią się kolorami. Każda z nich może być użyta tylko raz we właściwych drzwiach.


Klucz
Klucze mają takie samo znaczenie jak karty dostępu. Służą do otwierania drzwi.


Ornate Key
Klucze mają takie samo znaczenie jak karty dostępu. Służą do otwierania drzwi.


DTS - Digital Terrain Scan
Skaner DTS używany jest automatycznie gdy tylko znajduje się w plecaku postaci. Nie trzeba go aktywować, ani nigdzie przekładać.


Fusion Core Ring
Należy znaleźć cztery takie ładunki i umieścić je w centrum lotów w specjalnych slotach. Ładunki nuklearne nie podlegają niszczeniu w skutek strzałów czy wody.